OSD elektryczne

W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające tzw. Kodeksy sieciowe. Informacje na ten temat znajdują się tutaj

Informujemy, że PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. została, decyzją Prezesa URE wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z dniem 1.07.2012.

Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

 1. ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
 2. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
 3. PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
 4. Energia dla firm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 5. Duon Marketing and Trading S.A. z siedzibą w Gdańsku
 6. Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 7. Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku
 8. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie
 9. GDF SUEZ Energia Polska S.A. z siedzibą w Zawadzie
 10. Elektrix Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
 11. Ekoergia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 12. CEZ Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 13. GREEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 14. Energie2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 15. Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 16. Handen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 17. AXPO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 18. IGNITIS Polska Sp. z o.o. z z siedzibą w Warszawie
 19. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 20. Enefit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Sprzedawca rezerwowy na terenie działania PCC ENERGTYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.: PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.