Kontakt

PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn – Koźle

Dane kontaktowe
tel: +48 77 488 66 53
www: www.zeblach.pl
e-mail: ze@zeblach.pl

Dane rejestrowe

REGON: 531407532
NIP: 749-17-97-766
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000056798
Kapitał zakładowy: 12 612 300 zł
BDO 000040188

Zarząd

Andrzej Brzoza – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Sławomir Jasienkiewicz – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Janusz Kampa – Prokurent, Dyrektor Techniczny i Produkcji

Spis telefonów

77 488 66 53 Asystent Zarządu
77 488 62 72 Dyrektor Finansowy
77 488 68 05 Dyrektor Techniczny i Produkcji
77 488 66 01 Główny Księgowy
77 488 64 14
77 488 62 81
77 488 66 06

77 488 65 99

77 405 11 21

77 488 62 30 Kierownik Wydziału
77 488 62 86 Mistrz
77 488 67 31 Kierownik Wydziału Wodnego
77 488 67 88 Mistrz Wydziału Wodnego
77 488 65 73 Specjalisty na Wydziale Wodnym
77 488 68 73 Kierownik Wydziału
77 488 67 74

697 662 768

77 488 69 10

Zgłaszanie awarii

77 488 63 37
77 488 66 60

77 488 68 52

77 488 62 11

692 443 785