Media energetyczne

Obecny zakres działalności obejmuje obrót i dystrybucję energii elektrycznej, gazu koksowniczego, azotu sprężonego oraz wytwarzanie i dostawa powietrza pomiarowego.