Obowiązek informacyjny OSD

Poniżej przedstawiamy informacje wynikające z zapisów art. 7 ust 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385, z póź. zm.).