Oczyszczanie ścieków

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA posiada mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków pracującą w obiegu otwartym.

Ścieki surowe pochodzą w głównej mierze z terenu byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A oraz sąsiadującego osiedla.

Ścieki bytowe, ścieki przemysłowe oraz wody opadowe z terenu byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A oraz osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. wpływają na oczyszczalnie poprzez kanalizacje ogólnospławną.

Po szeregu procesów oczyszczania ścieków, ściek oczyszczony pompowany jest na stacje filtrów.