Podaj stan wodomierza dodatkowego (podlicznika)

Odczyty wodomierzy dodatkowych (podliczników) należy podawać do 25. dnia każdego miesiąca na wybrany poniżej sposób:

  • mailowo na adres e-mail: wodomierze.blachownia@pcc.eu
  • telefonicznie: +48 77 488 62 11 (przez całą dobę)

Wodomierz dodatkowy (podlicznik) nie będzie przyjmowany do rozliczeń w bieżącym okresie obrachunkowym, w przypadku jednej z poniższych przyczyn:
a) Brak ważnej cechy legalizacyjnej;
b) Zerwana plomba;
c) Uszkodzony wodomierz dodatkowy (podlicznik);
d) Miejsce instalacji wodomierza dodatkowego (podlicznika) jest niezgodne z warunkami technicznymi;
e) Woda pobierana za wodomierzem dodatkowym (podlicznikiem) jest odprowadzana do kanalizacji;
f) Odczyt wodomierza dodatkowego (podlicznika) został podany po 25. dnia miesiąca.

FORMULARZ KONTAKTU