Oferta

Obecny zakres działalności obejmuje obrót i dystrybucję energii elektrycznej, gazu koksowniczego, azotu sprężonego oraz wytwarzanie i dostawa powietrza sprężonego.

Prowadzimy również działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle, polegającą na zbiorowym dostarczaniu wody sanitarnej (zdatnej do picia) oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych.

Dodatkowo nasza oferta obejmuje dostawę wody głębinowej, przemysłowej i obiegowej.

Zakres usług

Media energetyczne

obrót i dystrybucję energii elektrycznej, gazu koksowniczego, azotu sprężonego oraz wytwarzanie i dostawa powietrza sprężonego

Dostarczanie wody

dostawa wody do odbiorców w sposób ciągły o odpowiedniej jakości i parametrach na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A oraz osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

Oczyszczanie ścieków

odbiór ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych z terenu byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A  oraz odbiór ścieków bytowych z osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu