Azot sprężony

Spółka dostarcza azot sprężony o następujących parametrach:

  • ciśnienie robocze 0,45 – 0,58  MPa.
  • zawartość tlenu – w normalnych warunkach pracy max. 300 ppm
  • zawartość wilgoci wg. punktu rosy – min. – 40 °C
  • zawartość oleju – nie zawiera