Powietrze pomiarowe

Spółka oferuje sprężone powietrze o następujących parametrach:

  1. Ciśnienie powietrza sprężonego w miejscu dostarczania zawiera się w zakresie 0,58 – 0,75  MPa.
  2. zawartość wilgoci wg. punktu rosy – min. – 40 °C