Energia elektryczna

Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Energetyki z dnia 24 października 2007 roku:

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej
Koncesja na obrót energią elektryczną

PCC Energetyka Blachownia z dniem 1.07.2012r. została wyznaczona OSD.

Energa-Obrót S.A.  z dniem 25.10.2023r. została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na terenie działania PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. jako OSD na okres 1.01.2024r. – 31.12.2024r.

PCC Energetyka Blachownia z dniem 24.10.2022r. została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na terenie działania PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. jako OSD na okres 1.01.2023r. – 31.12.2023r.

Energa-Obrót S.A.  z dniem 21.10.2021r. została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na terenie działania PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. jako OSD na okres 1.01.2022r. – 31.12.2022r.

PCC Energetyka Blachownia z dniem 19.10.2020r. została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na terenie działania PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. jako OSD na okres 1.01.2021r. – 31.12.2021r.

PCC Energetyka Blachownia z dniem 14.10.2019r. została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na terenie działania PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. jako OSD na okres 1.01.2020r. – 31.12.2020r.

PCC Energetyka Blachownia z dniem 26.10.2018r. została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na terenie działania PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. jako OSD na okres 1.01.2019r. – 31.12.2019r.

PCC Energetyka Blachownia z dniem 12.10.2017r. została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na terenie działania PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. jako OSD na okres 1.01.2018r. – 31.12.2018r.

PCC Energetyka Blachownia z dniem 14.10.2016r. została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na terenie działania PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. jako OSD na okres 1.01.2017r. – 31.12.2017r.

Informacja dla odbiorców energii o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.
Zakres informacji o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.

Średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2022r.

Grupa
przyłączeniowa
Odpowiadająca
grupa taryfowa
Średnie zużycie energii elektrycznej[MWh]
roczne miesięczne dobowe
 III B 4 627,157 385,596 12,677
 IV C2 390,593 32,549 1,070
 V C1 8,731 0,728 0,024