Woda sanitarna (zdatna do picia)

W oparciu o posiadane zezwolenie, a to decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, prowadzimy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle polegającą na zbiorowym dostarczaniu wody sanitarnej (zdatnej do picia).

Stacja uzdatniania wody sanitarnej przetwarza wodę surową z ujęć głębinowych trzeciorzędowych, gdzie zachodzi szereg procesów związanych z jej uzdatnianiem, aby mogła spełniać wymagania mikrobiologiczne oraz chemiczne, a następnie  podawana jest do zbiornika wieżowego, skąd grawitacyjnie rozprowadzana jest do sieci wody sanitarnej. Woda sanitarna używana jest głównie do celów socjalno-bytowych, ale również do celów przemysłowych oraz przeciwpożarowych.

Ciśnienie w sieci wody sanitarnej w zależności do jej lokalizacji mieści się w granicach od 3 do 4 bar.