Woda przemysłowa

Wodę przemysłową tworzą ścieki oczyszczone oraz woda z ujęcia wody powierzchniowej, wykorzystującego zasoby rzeki Odry. Pobrana woda rzeczna, jak i ściek oczyszczony trafia na stację filtrów, gdzie tworzą mieszaninę, która po procesach sedymentacji oraz filtracji, trafia do sieci wody przemysłowej. Woda przemysłowa używana jest do celów przemysłowych oraz przeciwpożarowych.

Ciśnienie w sieci wody przemysłowej w zależności do jej lokalizacji mieści się w granicach od 2,6 do 3 bar.