Woda głębinowa

Wody podziemne pobierane są z ujęć trzeciorzędowych Blachownia za pomocą 11 studni głębinowych.

Ujmowana woda podziemna dostarczana jest głównie do stacji uzdatniania wody, w celu poprawienia jej właściwości fizyko-chemicznych, ale również używana jest do celów przemysłowych, jako woda surowa.

Ciśnienie w sieci wody głębinowej w zależności do jej lokalizacji mieści się w granicach od 1 do 2 bar.